Una proposta unitària aporta solucions alternatives que evidencien que ni el ramal ni la subestació de la MAT són necessaris

Subestació elèctrica de Sant Celoni

Una proposta unitària aporta solucions alternatives que evidencien que ni el ramal ni la subestació de la MAT són necessaris

Ara només cal derogar la MAT

Amb l’inici del curs 2022-2023, la plataforma NO a la MAT Selva comença una nova etapa. D’acord amb l’informe encarregat pel Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA) i la Diputació de Girona, en base als estudis fets pel Col·legi d’Enginyers per la Generalitat de Catalunya, en el qual es proposa una alternativa on no serien necessaris ni el ramal aeri ni la subestació i, alhora, proposa beneficis per a les parts afectades, s’insta al Ministeri a què executi la seva derogació abans del desembre del 2023, quan finalitza el termini previst per la seva construcció.

Com hem arribat fins aquí

A final dels anys noranta es va començar a planificar una nova xarxa de distribució que afectaria la zona de Girona i a partir de l’any 2005 es començava a fer referència del ramal de la MAT i la subestació de Riudarenes amb la justificació de suport a l’alimentació del TAV i també com a reforç de la xarxa de distribució. Tanmateix, el 2013 el TAV entrà en funcionament sense haver-se executat l’obra, posant així en qüestió la seva necessitat. L’any 2014, empesa pel moviment popular, la Generalitat sol·licità al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya un estudi per estudiar a fons la necessitat o no, el resultat del qual va justificar la posició de la Generalitat, en contra d’aquests projectes i de no tramitar-ne l’autorització. Al final es van fer dos estudis. El primer, fet amb la informació oficial del moment, proposava 6 alternatives possibles al traçat previst que finalitzaven a la subestació de Riudarenes que encara es considerava necessària per assegurar l’alimentació del TAV, ja que aquest tan sols era alimentat per les subestacions de Perpinyà i Baró de Viver, separades per més de 100 km. No obstant això, la incorporació d’una subestació a Santa Llogaia (Alt Empordà) i el descobriment de la posada en marxa d’una subestació provisional que alimentava el TAV en el seu pas per Sant Celoni, una informació que no s’havia fet mai pública i amb una connexió segurament soterrada, van motivar un segon estudi en què es va concloure que la subestació tampoc era necessària per estabilitzar l’alimentació del TAV.  

Enguany, a partir dels estudis esmentats, el CILMA de la Diputació de Girona amb el suport dels municipis afectats i la Generalitat de Catalunya, han fet una proposta unitària que considerem definitiva, ja que evidencia que ni el ramal ni la subestació són necessaris i alhora dona solució a totes les parts. D’una banda, l’estudi proposa assegurar l’alimentació del TAV amb dues obres senzilles, molt més econòmiques i de baix impacte territorial. En primer lloc, consolidant la subestació provisional de Sant Celoni per fer-la definitiva, ja que ja disposa de les instal·lacions principalment necessàries i, en segon lloc, connectant la línia del TAV a la subestació de la Fraga, situada tan sols a 3 km del seu recorregut amb la possibilitat de fer la connexió soterrada pel baix voltatge de la línia que seria necessari (27,5 kV). A més a més, l’estudi suggereix opcions per reforçar la xarxa de distribució aprofitant i actualitzant d’aquesta forma els traçats existents sense la necessitat de crear-ne de nous. Primer de tot la repotenciació de l’eix Vic-Sant Celoni (que Red Eléctrica ja té previst d’executar en breu) o ampliar a doble circuit la línia Juià-Tordera 110 kV o la de la Roca-Salt-Juià convertint-la en 220 kV.

Una proposta millor

La proposta realitzada per l’estudi independent Most Enginyers en nom del territori millora considerablement la proposta de REE pel Govern Espanyol del 2008 i significa un important estalvi econòmic i d’impacte mediambiental, ja que no preveu la construcció  de noves línies aèries ni subestacions. En aquest, s’aprofita l’espai i les construccions operatives per solucionar les necessitats descrites l’any 2005 amb la situació del present. A més a més, es redueix encara més la distància prevista entre subestacions del TAV, la qual cosa dona molta més flexibilitat d’operació dels trens del que es tindria amb una única subestació a Riudarenes. Amb aquests arguments s’evidencia que el ramal i la subestació ja no són necessaris i ara el Ministeri disposa de la millor proposta possible, amb beneficis per totes les parts afectades i acordada amb el territori per fer-se-la seva. 

Des de No a la MAT Selva instem al Ministeri a estudiar la proposta i executar-la el més aviat possible, derogant la construcció del ramal i la subestació abans del desembre del 2023, que és quan s’iniciaria el termini previst de construcció d’aquestes obres que s’han demostrat innecessàries. Animem a tots els lectors a preguntar-se per què encara no s’ha derogat la construcció i a col·laborar activament per aconseguir aquesta fita abans no sigui massa tard. 


Podeu veure la intervenció de l’enginyera Barbara da Silva de Most Enginyers per encàrrec del CILMA Diputació de Girona a Comissió d’Acció Climàtica del Parlament: 

Aquí podeu veure l’informe tècnic relatiu a la necessitat de la nova subestació de Riudarenes realitzat per Most Enginyers:

Desplaçat dalt de tot