La Plataforma NO a la MAT Selva dona la feina per feta

La Plataforma No a la MAT Selva es va crear amb l’únic objectiu de lluitar per derogar el ramal de la MAT de 17,5 km a la Selva.

Ara, amb aquest objectiu aconseguit, la Plataforma queda latent per: gestionar la documentació generada, vetllar pels criteris de l’alternativa i fomentar la creació d’una comunitat energètica local.

De bon principi ja sabíem que l’alternativa zero no era una opció possible per això sempre s’ha buscat el bé comú compatible amb el nou model energètic.

El cansament no ha estat mai present en el nostre diccionari particular.

Amb l’anunci, a principis dels anys noranta, de la construcció d’una gran MAT que interconnectaria França i Espanya passant per Catalunya començava una lluita, com no n’hi ha cap altra, contra aquest macroprojecte.

L’any 2013, en un moment especialment delicat i en paral·lel a la lluita per la MAT principal, neix la Plataforma NO a la MAT Selva, amb un únic objectiu i molt concret, lluitar de la manera més eficaç possible per a la derogació del ramal de la MAT de 17 km que s’acabava de publicar. Així, la primera cosa que es va fer va ser organitzar la consulta popular del gener del 2014.

Durant prop de vint anys tota l’energia de la Plataforma s’ha destinat a la fita de trobar l’alternativa menys lesiva per a tots. I tots vol dir tots: veïns, entorn, economia…  Una alternativa que, tanmateix, des de bon principi s’intueix que no podrà ser mai la de l’eliminació total de la línia de molt alta tensió. Malgrat això la lluita i la feina han valgut la

pena. Durant tots aquests anys la plataforma ha col·laborat amb institucions de tots nivells, des dels ajuntaments afectats, fins al Congreso de los Diputados, passant pel Parlament de Catalunya, la Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal, i ha treballat per a trobar alternatives que poguessin millorar les primeres propostes, entenent que en aquest cas, dir millorar equival a dir trobar la fórmula del menor perjudici.

Això ha significat seure i treballar amb actors de diversa naturalesa: COEIC, CILMA, Universitat de Girona; buscar acompanyants professionals per a la lluita que facilitessin, a través del seu coneixement i de les seves eines, la possibilitat de construir alternatives diferents de les oficialment proposades. Tot a fi de trobar la solució menys lesiva. La plataforma havia assumit la lluita i no ha estat mai disposada a defallir. El cansament no ha estat mai present en el seu diccionari particular. Sempre treballant a favor d’obra i sempre amb la voluntat de comptar amb la legitimitat que dona saber que, després d’haver fet una consulta popular, veure que la participació és massiva i que la resposta és claríssimament negativa: no al ramal de la MAT. I assumint que això passa per una solució alternativa, però reclamem, doncs, que sigui compatible amb un nou model energètic.

La Plataforma ha complert l’encàrrec amb visió col·lectiva.

La Plataforma tenia un encàrrec i l’ha complert: aconseguir que el ramal de la MAT de 17,5 km es derogui i que en cas que sigui necessària alguna intervenció que es tinguin en compte les demandes històriques del territori: que compti amb la menor presència possible de MAT, que sigui tendent a zero la seva presència (però sabent que d’una MAT només en pot sortir una MAT i que, per tant, cal tenir una subestació transformadora el més a prop possible de la MAT principal), que la subestació s’ubiqui en territori ja degradat, que la línia estigui compactada i soterrada en tot el tram que sigui possible i que s’aprofitin corredors d’infraestructures existents. 

I així serà. Tots -no només la plataforma- comptem amb el compromís de les institucions que han estat manifestant, comunicant o exposant en forma i moment diversos, però sempre amb el mateix to: la instal·lació d’una alternativa és necessària (ho és per l’alimentació del TAV, per mallar el subministrament de la zona i el subministrament de la dessalinitzadora de Tordera) res no tindrà a veure amb el projecte inicial. Ha estat dit en seu parlamentària, en conferències i compareixences diverses, en públic i en privat. I el que en resulta és millor que el que hi havia. Sempre s’ha buscat el bé comú, fugint dels individualismes i dels egoismes, buscant resoldre aquest tema de forma comunitària i generosa amb visió de comarca i compatible amb el nou model energètic.

La Plataforma romandrà en estat latent.

El ramal de 17,5 km ja està derogat, aquesta lluita ja està guanyada, però l’actuació alternativa cal fer-la. Cal que el que sigui, sigui respectant els criteris històrics lluitats i incorporats a l’acció alternativa anunciada. Per això la Plataforma ha decidit en assemblea general aquest dimecres 10 de juliol de 2024 que a partir d’aquest moment es mantindrà en un format latent, però amb un ull obert pendent que tot es faci segons els criteris consensuats. Encara ens queda força suficient per gestionar la documentació generada i per crear una comunitat energètica local com a eina per canviar de model energètic.

I per això ara només cal donar les gràcies. A les institucions, per descomptat, però sobretot a tota la ciutadania per la seva col·laboració, pel seu suport, pel seu escalf i per la seva confiança al llarg de tots aquests anys.

Feina feta. Sí. Molta feina que, després de tants anys de lluita pel bé comú, ara arriba al seu final exitosament. Esperem que sigui un exemple útil, un més, i que n’hi hagi molts més.

Declaracions:

  • “La Plataforma No a la MAT Selva es va crear, un cop la MAT principal ja estava molt avançada, amb l’únic objectiu de lluitar per derogar el ramal de la MAT”
  •  “Des de bon principi ja vam veure que l’alternativa 0 no seria una opció possible, tenint en compte l’experiència que vam tenir amb la MAT principal”
  •  “Hem col·laborat i hem treballat molt fort i molt de temps perquè qui té competències justifiqués la necessitat i presentés alternatives al projecte inicial. “
  • “Des de la Plataforma s’ha fet la feina que teníem encomanada i s’ha fet de la millor manera que s’ha pogut”
  • “A partir d’ara la Plataforma queda latent per gestionar la documentació generada, per vetllar perquè l’alternativa compleixi els criteris històrics demandats i per crear una comunitat energètica local per canviar de model”
  • “S’han incorporat a l’actuació alternativa bona part de les demandes històriques: que no sigui una MAT o que en tingui el menor tram possible, que en cas que s’hagi de construir una subestació que es faci en territori ja degradat, que el traçat de l’alternativa sigui de menor voltatge, que sigui compactat amb línies i corredors existents, que se soterri en el tram més gran possible… “
  • “Gràcies a tota la ciutadania i a les institucions per la col·laboració i el suport durant tots aquests anys per la lluita per al bé comú.”
Desplaçat dalt de tot