La Plataforma No a la MAT denuncia a Europa el projecte del ramal i la subestació

LA PLATAFORMA NO A LA MAT DENUNCIA A EUROPA EL PROJECTE DEL RAMAL I LA SUBESTACIÓ

S’han presentat dues denúncies, una al Parlament Europeu i l’altra a la Comissió Europea, pels incompliments del govern espanyol amb el projecte del ramal i la subestació de la MAT de Riudarenes.

La Plataforma No a la MAT Selva va engegar fa uns mesos una una campanya a escala internacional que consta d’una petició mitjançant la plataforma Avaaz on ciutadans de tot el món poden donar-hi suport i un vídeo-denúncia en 17 idiomes diferents i accions en l’àmbit legal.

Al llarg dels quinze anys de lluita contra la construcció del ramal de la MAT, la Plataforma No a la MAT Selva, ha anat treballant per acumular estudis i informes diversos, que conclouen que hi ha alternatives millors al projecte plantejat i també  denuncien els diferents incompliments per part del govern espanyol.

Especialment greu és el desoïment de la PNL aprovada al Congrés dels Diputats l’any 2016 i també a les resolucions aprovades pel Parlament, la Diputació, Consell Comarcal i municipis de la Selva (i d’altres comarques veïnes). Per altra banda, l’incompliment de la Directiva Europea d’hàbitats 92/43/CEE, Directiva europea d’aus 2009/147/CEE en què estan emparades més de 120 espècies i hàbitats, 50 de les quals està en greu perill d’extinció.

En resposta a la decisió del Ministeri d’incloure el projecte del ramal i subestació a la planificació estatal 2022-2026 i menystenint les més de 1.700 al·legacions presentades, la Plataforma No a la Mat Selva creu que és el moment de denunciar aquesta situació en l’àmbit internacional.

L’Objectiu principal és denunciar l’estat espanyol davant la Comissió Europea i el Parlament Europeu.

Ara farà just un any que set eurodiputats catalans de diferents partits van presentar una queixa a la Comissària d’Energia, Kadri Simson.  La plataforma ha presentat 2 denúncies, una a la Comissió Europea i l’altra al Parlament Europeu per advertir dels incompliments de diferents directives europees per part de l’Estat Espanyol. L’objectiu és que la Comissió Europea obri un expedient al govern espanyol per aquest tema.

La petició “Save-Forest” a la web Avaaz en poques hores ha superat un miler de suports.

Avaaz.org és una organització sense ànim de lucre amb seu a Nova York, d’àmbit mundial, creada el gener de 2007 que promou l’activisme en temes com el canvi climàtic, els drets humans, la corrupció, la pobresa i els conflictes. L’organització opera en 17 idiomes, té més de setanta milions de membres als 5 continents. S’ha fet especialment famosa en les victòries en les campanyes amb milions de suports contra Montsanto, Robert Murdoch o de suport a la protecció dels boscos de l’Amazònia, entre moltes d’altres. Aquesta petició se suma a la que en l’àmbit local està activa amb més de 5.250 suports de diferents personalitats i entitats del territori.

Un vídeo en 17 idiomes fet per un equip internacional denuncia que el projecte de la MAT incompleix la normativa europea i afecta 120 espècies i 13 hàbitats protegits.

Amb el crit de Save the Forest (Salvem el Bosc) s’ha presentat un emotiu vídeo que denuncia, entre d’altres, l’incompliment per part del govern espanyol de diferents directives europees de protecció d’hàbitats i d’aus. Concretament, l’afectació seria sobre 120 espècies, 50 d’elles en risc d’extinció, i 13 hàbitats protegits d’interès comunitari. El vídeo ha estat realitzat per un equip internacional liderat per l’hongaresa Zsanna Sebestreny, l’artista audiovisual anglès Andy Redwood, el músic francès Emmanuel Blanc, la fotògrafa alemanya Sonja Stich i un equip de redactores franceses i membres de No a la MAT Selva.

Tothom que vulgui donar suport a la petició per la UE per la derogació d’aquest projecte, pot firmar la denúncia de manera molt senzilla a la pàgina web save-forest.org.

 Declaracions de Diana Bacanu  portaveu de la Plataforma No a la MAT Selva :

“La ciutadania viu amb consternació que, malgrat mantenir les mobilitzacions massives durant més d’una dècada, malgrat que hi hagi informes tècnics molt concloents dient que no cal i que hi hauria alternatives millors i malgrat aconseguir tots els acords institucionals possibles que insten a la derogació immediata del projecte, el Ministeri inexplicablement encara no ho ha fet i segueix endavant. A canvi tenen un projecte anacrònic, despòtic i nociu” 

Farem encara més accions per denunciar a tots els nivells possibles aquest incompliment dels acords de derogació i de diferents directives europees. Cada dia que passa és un dia  amb més raons, més suports i més aprop de la derogació.

Més info:

 1. FAUNA PROTEGIDA

No se estudia el impacto (ni se toman medidas para evitarlo) sobre 140 especies animales protegidas por la legislación española* y directivas europeas**, de las cuales 83 especies protegidas son nidificantes en el lugar (59%)

*Especies protegidas Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero; Ley 33/2015, de 21 de septiembre.

**Especies protegidas por legislación europea Hábitats 92/43/CEE y Aves 2009/147/CE

 1. ESPECIES PROTEGIDAS EN ESPAÑA: En concreto, no se estudia el impacto sobre 109 especies animales protegidas* por la legislación española, de las cuales 72 especies protegidas son nidificantes en el lugar (66%).

*Especies protegidas Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero; Ley 33/2015, de 21 de septiembre.

 1. ESPECIES PROTEGIDAS EN EUROPA: En concreto, no se estudia el impacto sobre 88 especies animales protegidas* por la legislación europea, de las cuales 47 especies protegidas son nidificantes en el lugar (53%).

*Especies protegidas por legislación europea Hábitats 92/43/CEE y Aves 2009/147/CE

 1. FAUNA AMENAZADA

No se estudia el impacto (ni se toman medidas para evitarlo) sobre 67 especies animales amenazadas* en España** y en Europa***, de las cuales 22 especies amenazadas son nidificantes en el lugar.

*Situación Vulnerable, Peligro de Extinción o Peligro Crítico de Extinción

**Especies amenazadas descritas en Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, Catálogo Español de Especies Amenazadas;  Listas Rojas española según MITECO; RedList IUCN española

***Especies amenazadas descritas en RedList IUCN  europea

 1. ESPECIES AMENAZADAS EN ESPAÑA: En concreto, no se estudia el impacto sobre 54 especies animales amenazadas* por la legislación española, de las cuales 20 especies amenazadas son nidificantes en el lugar.

*Especies amenazadas descritas en Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, Catálogo Español de Especies Amenazadas;  Listas Rojas española según MITECO; RedList IUCN española

 1. ESPECIES AMENAZADAS EN EUROPA: En concreto, no se estudia el impacto sobre 26 especies animales amenazadas* por la legislación europea, de las cuales 8 especies amenazadas son nidificantes en el lugar.

*Especies amenazadas descritas en RedList IUCN  europea

 1. FAUNA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN en EUROPA y en ESPAÑA

Sobre las especies amenazadas nombradas en el punto 2, en concreto no se estudia el impacto (ni se toman medidas para evitarlo) sobre 31 especies animales en peligro de extinción o peligro crítico de extinción en España* y en Europa**, de las cuales 10 especies en peligro de extinción son nidificantes en el lugar.

*Especies amenazadas descritas en Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, Catálogo Español de Especies Amenazadas;  Listas Rojas española según MITECO; RedList IUCN española

**Especies amenazadas descritas en RedList IUCN  europea

La única referencia que se hace en el Estudio de Impacto Ambiental es realmente muy pobre y superficial, imposible de ser considerada como estudio de impacto ambiental: 

Respecto a aquellas especies que se encuentran en una situación más delicada y que están catalogadas como amenazadas citar tan solo el halcón peregrino (Falco peregrinus), la nutria (Lutra lutra), así como algunos anfibios, reptiles muy concretos (solo las tortugas) y varios mamíferos (los murciélagos, el erizo…)

 1. ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS Y AMENAZADAS en EUROPA y ESPAÑA
  1. No se estudia el impacto sobre las 18 especies vegetales protegidas,
  2. No se estudia el impacto sobre las 3 especies vegetales amenazadas.
 1. ESPECIES ENDÉMICAS, de ESPECIAL INTERÉS o con MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
  1. Tampoco estudia el impacto (ni se toman medidas para evitarlo) sobre las especies animales y vegetales endémicas, ni las especies de “especial interés”,
  2. Tampoco se menciona las especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución (Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre).
 1. HÁBITATS PRIORITARIOS Y EN PELIGRO CRÍTICO
  1. No se estudia el impacto (ni se toman medidas para evitarlo) sobre 13 hábitats de interés comunitario, entre los cuales 3 hábitats “prioritarios” por la UE (Directiva Hábitats 92/43/CEE),
  2. Tampoco evalúa el impacto (ni se toman medidas para evitarlo) sobre los 6 hábitats “en peligro crítico” en España, que se verían gravemente afectados.
 1. HÁBITATS PRIORITARIOS: LOS HUMEDALES Y ZONAS AIHE
  1. Por lo que se refiere a hábitats específicos y en situación desfavorable en España y Europa, tampoco se ha evaluado el impacto (ni se toman medidas para evitarlo) sobre los Humedales afectados y protegidos en España por un Plan Estratégico nacional específico (“Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales”).
 1. Tampoco se contempla el impacto sobre las Zonas Húmedas de Alta Importancia Herpetológica Española (AIHE), considerada de alto interés por el MITERD, ya que incluye 4 especies en estado vulnerable y 10 endémicas,
 2. Ni cómo la ejecución del proyecto afectaría las especies que dependen del agua (peces, anfibios, reptiles, insectos) y que no podrán huir del lugar.
 1. AVIFAUNA
  1. En concreto, referente a las aves, no se ha evaluado el impacto (ni se toman medidas para evitarlo) sobre las 110 especies de aves protegidas y/o amenazadas que podemos encontrar en la zona del ramal y de la subestación.
  2. Entre ellas, 40 especies de aves nidificantes,
  3. de las cuales 8 especies se encuentran en grave situación de vulnerabilidad o extinción.
  4. Tampoco hace referencia ni evalúa el impacto de hacer pasar las torres y las líneas de MAT sobrevolando justo por encima de 3 zonas de nidificación de aves rapaces protegidas bien delimitadas.
  5. Ni el impacto de construir una subestación justo al lado de una ZEPA – Zona Especial de Protección de Aves (Natura 2000) y a muy pocos metros de una Zona de protección para la avifauna con el fin de reducir los riesgos de electrocución, creadas como Incorporación de las zonas ZEPA de Red Natura 2000 junto a los ámbitos de actuación de los planes de recuperación de aves y de las zonas más sensibles para las aves amenazadas.
 1. CORREDORES DE FAUNA Y EFECTO SOBRE LAS MIGRACIONES
  1. Tampoco se evalúa el impacto físico sobre los corredores de fauna estratégicos establecidos,
  2. ni el impacto de la contaminación electromagnética sobre la orientación de los animales que utilizan orientación electromagnética terrestre para sus migraciones (anfibios, aves).
 1. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
  1. Ni se mencionan los efectos de la contaminación electromagnética sobre el crecimiento, éxito reproductivo, malformaciones, enfermedades,… 
  2. Ni cómo ello puede afectar a la extinción local de especies.

En los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos, elaborados por encargo de la empresa privada Red Eléctrica Española, no se han evaluado ninguno de estos 10 puntos yno contemplan seriamente la descripción de los posibles efectos significativos directos y los efectos indirectos, secundarios, acumulativos, transfronterizos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos del proyecto sobre la biodiversidad protegida y amenazada (la fauna, la flora y los hábitats), ni sobre el agua y los humedales (por ejemplo, la recesión de los humedales en España y Cataluña), el clima (por ejemplo, emisiones de ozono, impactos significativos para la adaptación; efectos del campo electromagnético sobre orientación y reproducción), etc.” tal y como determina el artículo 35 de Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental española.

Por otro lado, el Estudio de Impacto Medioambiental tampoco cumple con la directiva europea Environmental Impact Assessment Directive, por lo que el Estado Español ya tiene un proceso de infracción abierto (INFR(2015)2041, 23 Septiembre 2021 – Dictamen motivado art. 258 TFUE).

Desplaçat dalt de tot