Preguntem a les candidatures sobre la MAT

Preguntem a les candidatures sobre la MAT

Atès que s’’acosten les eleccions municipals, seran el 28 de maig, la Plataforma No a la MAT Selva hem cregut convenient de traslladar a totes les candidatures de Sils, Santa Coloma de Farners i Riudarenes tres preguntes relatives a la problemàtica del projecte del ramal de la MAT de la Selva. L’Objectiu és saber el seu posicionament i les seves propostes en relació a aquest tema, atès que encara no està resolt.

Aquí teniu les seves respostes.

SANTA COLOMA DE FARNERS

1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

En contra

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

Ens posarem al servei de la plataforma No a la MAT per seguir en la lluita per derogar de manera definitiva el projecte de ramal que afecta el nostre territori. Pensem que la feina que ha fet la plataforma tots aquest anys li dona una legitimitat contrastada per liderar aquesta lluita i que els organismes públics ens hem de posar al seu servei per fer-li costat en totes les iniciatives que proposi per assolir l’objectiu final de derogar el ramal.

Si es considera oportú per part de la plataforma, la nostra candidatura pot demanar a persones i càrrecs del partit Esquerra Republicana de Catalunya que facin intervencions i propostes a diferents institucions (Consell Comarcal, Diputació, Parlament de Catalunya, Congrés dels Diputats, Senat, etc.) per ajudar en la consecució de la derogació definitiva del ramal.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

 • Definir la lluita contra l’emergència climàtica com un dels elements marc del nostre programa. Davant la innegable situació crítica que viu el nostre planeta a causa del canvi climàtic i les seves conseqüències, treballar per aturar i revertir aquesta situació ha de ser un objectiu transversal que ha de tenir-se present en les polítiques, propostes i decisions de totes les regidories i àrees de l’Ajuntament.
 • Com a propostes més específiques, volem analitzar l’estat actual de l’impacte ambiental que genera l’administració local i buscar maneres de reduir-lo el màxim possible.
 • Gestió més eficient dels recursos, transició a ús d’energies renovables, foment del reciclatge o conscienciació de la població sobre l’emergència climàtica com a algunes de les polítiques a desenvolupar.
 • Volem posar en marxa la creació de comunitats energètiques que permetin als ciutadans i a l’Ajuntament abastir-se d’energia obtinguda de fons renovables i assolir el doble objectiu de fer ús d’energia verda i reduir les despeses de la factura energètica.

Som molt conscients que la lluita contra la crisi climàtica és una tasca de llarga durada i que cal afrontar-la amb una visió a llarg termini, defugint actuacions cosmètiques puntuals i prioritzant intervencions estratègiques de futur. I també tenir presents les entitats i organitzacions que treballen per assolir aquesta fita, escoltar les seves propostes i deixar-nos assessorar i orientar per tal que les polítiques que apliqui l’Ajuntament siguin efectives i útils.

1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

En contra

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

 • Continuar donant tot el suport a No a la MAT Selva en tot allò que sigui necessari per continuar amb la derogació del ramal de la MAT.
 • Incloure a No a la MAT Selva en tots els debats que facin referència a model energètic del nostre municipi.
 • Fiscalitzar de prop l’acció del govern de la Generalitat de Catalunya i del Gobierno d’España perquè mantinguin l’acord de derogació.
 • Fer extensiva, en la mesura del possible, l’experiència de Santa Coloma de Farners perquè no volem la MAT ni aquí ni enlloc.
 • Garantir la transparència perquè tothom conegui quin és l’estat en què es troba la derogació definitiva en cada moment.
 • Instar a la Generalitat de Catalunya a reunions periòdiques fins que hi hagi la derogació definitiva, de caràcter tècnic i no politicopartidista.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

 • Dedicar una part del pressupost anual municipal al compliment del PAESC (Pla d’Actuació per l’Energia Sostenible i el Clima) dedicat sobretot a la transició a renovables a l’àmbit municipal.
 • Creació d’una cooperativa local d’energia renovable, participada per l’Ajuntament, empreses i veïns, per a la producció i autoconsum d’energies renovables.
 • Mentre no es pugui tirar endavant la creació de la cooperativa, vetllar per la contractació de subministrament d’energia municipal verda certificada amb traçabilitat de les emissions de CO₂.
 • Polítiques d’eficiència energètica i reducció de consum elèctric en equipaments municipals i sensibilització de la població, incloure criteris d’eficiència energètica i reducció de consum en plecs de contractació pública.
 • Condicionar, a través del POUM, que els permisos urbanístics de nova construcció i rehabilitació d’immobles estiguin subjectes a criteris d’eficiència energètica.
 • Pel que fa a mobilitat, promoure accions de mobilitat sostenible com l’augment de transport públic i millorar la connectivitat (per exemple amb l’estació de tren de Sils), i millora del transport col·lectiu intra-urbà.

1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

En contra

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

Donar suport a la plataforma NO A LA MAT en la mesura que es pugui en l’àmbit municipal i com a partit polític que representem.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

Propostes per desenvolupar una comunitat energètica en l’àmbit municipal als teulats dels edificis municipals, així com revisar els equipaments aire condicionat per adaptar.

D’altra banda, ens agradaria fomentar als edificis plurifamiliars.


1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

Totalment en contra.

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

És molt important mantenir la unitat del territori! En conseqüència, s’hauria de coordinar la postura i actuacions a fer, amb la resta de municipis afectats, així com amb la Plataforma. No podem executar actuacions de forma independent, ja que la seva repercussió serà mínima. Per aquest motiu, caldria activar trobades amb la Conselleria d’Acció Climàtica per tal d’estar assabentats de les novetats, així com assegurar-nos que les peticions del territori arribin de forma clara a la Conselleria.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

Abans de res ens agradaria recordar que el nostre grup ha estat l’impulsor -per primera vegada en aquest ajuntament- de subvencionar la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Pensem que després de conèixer les dades econòmiques i pressupostàries del municipi es pot dissenyar un pla de desenvolupament de model energètic per tal d’implementar mesures de subvencions i inversió en energies renovables de forma objectiva i realista i no una promesa electoral inútil. Una altra idea seria que podríem aprofitar la coordinació amb altres ajuntaments propers que potser tenen condicions eòliques més favorables que nosaltres per a la producció d’energia. D’aquesta manera, estaríem parlant de comunitats energètiques supramunicipals.


1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

En contra. Des del minut 1 hem estat lluitant sempre el vostre costat. Fa anys que lluitem contra aquest ramal de la MAT i així ho seguirem fent. 

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

Nosaltres hem sigut una part proactiva a buscar solucions als problemes. Hem treballat des de totes les institucions en les quals estem, Ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació de Girona… i des dels nostres grups parlamentaris perquè avui la MAT que havia de passar per Santa Coloma de Farners i havia de trinxar els nostres boscos, sigui un projecte que està aturat i en via definitiva d’extinció. Això, sense la iniciativa dels regidors i regidores de l’Ajuntament i de l’ajuda de tots els socialistes involucrats en les institucions de govern, anant a la una amb el que ens demanava el poble de Santa Coloma, no hauria pogut passar. Ho hem fet de tot cor, perquè ho creiem, perquè coneixem els boscos i els nostres municipis.

Avui podem dir en veu alta que la nostra ministra del PSOE va arribar un acord perquè quedes aturat el projecte del ramal de no la MAT, avui ho podem celebrar tots plegats. Els socialistes no deixarem de treballar-hi, som constants i tenim un compromís amb vosaltres, la Plataforma.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

Els socialistes apostem per energies renovables, netes i sostenibles sempre tenint en compte l’impacte ambiental al nostre territori.

RIUDARENES


1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

Junts per Riudarenes estem en contra d’aquest projecte. Així ho hem manifestat sempre i hem actuat en conseqüència. En aquest sentit, compartim plenament els arguments del moviment de No Mat per preservar el territori, i per això també ens oposem a l’agressió que la línia de molt alta tensió significa en tots els àmbits, tant mediambientals com socials o de convivència.

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

La nostra coincidència de posicionament amb el moviment de No Mat fa que ens comprometem a donar suport i implicar-nos en totes les decisions que el col·lectiu prengui respecta d’aquest tema. A més, estem d’acord en el fet que l’objectiu principal és aturar una construcció tan agressiva pel nostre paisatge i que en cap cas és un no a tot. Per això seguirem el lideratge que el moviment emprengui i respondrem positivament a qualsevol col·laboració política que la plataforma No Mat ens faci per ajudar a la fi d’aquest projecte. Sempre hem dit que mentre nosaltres estiguem a l’Ajuntament de Riudarenes, no es posarà mai ni una cadira per seure a aquells que ens vulguin imposar aquest ramal. Per contra, no fugirem mai del diàleg per estudiar alternatives.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

Nosaltres pensem que per fer una administració local sostenible calen sistemes renovables als edificis; establir línies d’inversió pública en plaques solars i sistemes d’aprofitament de bioenergia. Estudiarem la possibilitat de constituir cooperatives locals per produir energia.

Els municipis hauríem de poder fer una reserva de sòl per aprofitaments energètics amb fonts renovables.1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

Estem en contra del projecte del ramal i subestació de la MAT.

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

Les accions que com a grup ens comprometem són les de fer prevaldre la

veu del Territori i actuar conjuntament amb les Administracions que com

nosaltres no estan a favor de què es faci aquest ramal.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

Les principals mesures seran de fer el canvi d’enllumenat públic

convencional al model LED i posar plaques solars a edificis municipals.

Moltíssimes gràcies per tot l’esforç i implicació!!!

1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

En contra

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

Después de varias asambleas con mis compañeros de del PSC de Santa Coloma de Farners, apoyaré cualquier decisión que se tome al estar ellos también en contra de la MAT.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

Des del PSC de Riudarenes apostamos por energías limpias, renovables, que no perjudiquen nuestros bosques, el medio ambiente y hagan poner en peligro a varias especies de animales.

Sabemos que la energía es necesaria pero hay más maneras de obtenerla y que no sea una MAT.

SILS

1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

HI ESTEM ABSOLUTAMENT EN CONTRA, per raons paisatgístiques, mediambientals, econòmiques, de sostenibilitat, territorials…

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

En la línia del que hem anat fent:

 • Equiparem la plataforma a les entitats municipals a efectes de poder disposar dels espais, materials i logística per a la realització de les seves activitats divulgadores.
 • Ens comprometem a donar suport i aprovar per ple les mocions, declaracions institucionals i altres compromisos polítics que des de la plataforma es proposin.
 • Participar, a través del CILMA o de la manera que s’acordi, en aquells estudis o treballs tècnics que siguin necessaris per a ratificar la NO necessarietat de la MAT o el plantejament d’alternatives o fins i tot les afectacions de salut i/o personals que podria tenir un projecte com aquest.
 • Participarem de les taules i altres òrgans de treball, i anirem conjuntament amb la resta de municipis a tants estaments i administracions com faci falta per a culminar la derogació del ramal.
 • Destinarem recursos municipals a fer tota l’acció divulgadora per tal que el missatge de NO A LA MAT arribi a tot arreu, posant accent en els valors positius de preservació del nostre entorn privilegiat, i en particular el de Sils.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

 • Continuarem apostant per les energies renovables i per l’estalvi energètic.
 • Farem una auditoria energètica.
 • Impulsarem la implantació de plaques fotovoltaiques a diferents equipaments municipals per a satisfer l’autoconsum.
 • Estudiarem la creació de comunitats energètiques, per tal que se’n puguin beneficiar particulars i/o famílies vulnerables.
 • Seguirem amb els incentius fiscals cap a aquest model d’energia.
 • Substituirem l’enllumenat del pavelló la pista coberta per LED.

1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

Des de Fem+Sils – AM estem totalment en contra del projecte de ramal de la MAT. Com a grup polític municipal AM (Acord Municipal) amb ERC hem pogut fer-ne seguiment i celebrem que hagin ajudat a aturar els treballs del ramal de la MAT. Infinitament agraïts als voluntaris i voluntàries de la plataforma No a la MAT pel treball constant i perseverant que durant 25 anys heu dut a terme; agraïment que fem extensiu a la societat civil i a les forces polítiques de tots els municipis afectats que ho han defensat durant tots aquests anys.

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

Fem+Sils continuarem rebutjant la MAT i recolzant les actuacions de la plataforma No a la MAT i donant suport al Govern en tot allò que faci per mantenir aturada la MAT mentre s’estudien les alternatives que fan que no sigui justificable. I treballarem per un model energètic local, sostenible, respectuós i planificat.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

Fem+Sils apostem per les energies renovables.

Promourem l’estalvi energètic municipal. Des del 2020 la lluminària pública del municipi de Sils ja és LED, i progressivament es van substituint per làmpades d’eficiència la il·luminació dels equipaments municipals. Promourem comunitats energètiques locals, continuarem bonificant mitjançant incentius fiscals (reducció IBI) la instal·lació de plaques fotovoltaiques en domicilis particulars i, en la mesura que ens sigui possible, continuarem instal·lant plaques solars en equipaments municipals (Ajuntament, Pavelló i Escoles) per a poder generar i consumir energia verda. Durant aquest mandat, des de l’equip de govern, hem fet realitat la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Centre Cívic de Sils i a la Llar d’Infants la Quitxalla.

I sí, és ben cert que la natura ens crida i el fort sentiment pel territori, més la força de la ciutadania faran que assolim l’objectiu, guanyar la lluita!

Sempre al costat de la justícia territorial, ambiental i social! 

1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

Estem en contra de la MAT, no la volem ni aquí i ni enlloc, a Sils tampoc.

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

Declaració institucional de l’Ajuntament en contra del ramal de la MAT i una campanya d’informació per tot el poble de Sils. 

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

 • Impuls de comunitats energètiques per abaratir la factura de la llum i generar i consumir energia de proximitat.
 • Instal·lacions municipals amb energia solar per l’autoconsum.

1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

En contra

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

− Donar suport a les accions que es plantegin des del col·lectiu NO a la MAT.

− Presentar mocions i iniciatives als Plens en contra de la MAT i a favor de les energies renovables.

− Procés d’informació als veïns i veïnes de la necessitat de protegir l’entorn natural, ja que és molt important mantenir l’harmonia visual que transmet pau i serenor.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

− Instal·lació de plaques fotovoltaiques a tots els edificis municipals.

− Estimular als veïns i veïnes de la necessitat de la no dependència de la xarxa elèctrica convencional, amb ajudes a les instal·lacions de plaques fotovoltaiques.

1) Esteu a favor o en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de Santa Coloma de Farners – Riudarenes?

Des d’IdSils estem en contra de la MAT. En totes les mocions que hem votat , sempre ha estat així.

2) Quines són les accions principals que us comprometeu a desenvolupar sobre el ramal de la MAT de la Selva si entreu a govern o si sou regidor/a?

Sobre les accions, les que es presentin les estudiarem amb el màxim interès i en donarem la resposta que decidim entre el grup.

3) Detalleu quines són les vostres principals propostes de mesures en relació amb el canvi de model energètic des de la perspectiva de la gestió municipal.

En quan a mesures, ja vam impulsar el canvi a LED a tot el casc urbà ja executat, impulsarem posar plaques al edificis municipals que encara no en tenen i ajuts a les famílies que en posin.

Desplaçat dalt de tot