El ramal derogat, publicat al BOE

El 16 d’abril es va aprovar per Consell de Ministres les modificacions del “Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026”. En aquest document hi estava inclòs el ramal de la MAT de 17,5 kms de Santa Coloma i Riudarenes. De fet, aquest hi ha anat aparaguent a totes les planificacions estatals des de la seva aprovació: 2002-2011, (el 2006 es canvia el traçat de paral·lel a l’autopista per les Guilleries), 2008-2016, 2015-2020 i finalment 2021-2026.

Cal recordar que la Plataforma vam presentar, en el termini d’al·legacions d’aquesta planificació l’any 2021, 1.700 al·legacions juntament amb la Diputació i els Ajuntaments afectats. El 64% de totes les al·legacions presentades a la Planificació, eren destinades al ramal de la MAT de la Selva.

Avui 24 d’abril s’ha publicat al BOE 100 la resolució de 22 d’abril de la Secretaria d’Estat de l’acord del Consell de Ministres del 16 d’abril. A l’annex d’aquest acord hi ha el detall de les modificacions realitzades a la planificació. Cal destacar que a la planificació ja no hi figura el ramal de la MAT de 400kV de 17,5 kms de Santa Coloma de Farners i Riudarenes. Sí que hi figura l’alternativa, és una modificació del traçat i de la tensió, ara 220 kV i una nova subestació transformadora de la línia Vic-Bescanó de 400kV a 220kV a la zona de Santa Coloma de Farners.

AVUI S’HA DEROGAT EL RAMAL DE LA MAT DE LA SELVA

Enllaç a la web del ministeri:

https://www.miteco.gob.es/es/energia/estrategia-normativa/planificacion/planificacion-electricidad-gas/plan-desarrollo-red-transporte-energia-electrica-2021-2026.html

Desplaçat dalt de tot