Conclusions i mentides sobre la MAT (2008 Josep C. Vergés)

Resum executiu de “Evaluation of the MAT Project” – Associació de Municipis MAT i IAEDEN

Avaluació del projecte MAT per Josep C. Vergés M.A. (Hon.) Econ. Cantab., Ph.D. Barcino
Girona, juny 2008
 
Una greu conseqüència és que s’ha produït una complicitat europea en la discriminació dels catalans d’Espanya. El govern espanyol ha fet servir tres lleis feixistes de 1924, 1954 i 1966, durant les dues dictadures militars, ignorant les seves pròpies lleis democràtiques i la llei europea per tirar endavant la Interconnexió Europea, com mostra el projecte de 2008 de la subestació de Riudarenes. La portada diu clarament: Projecte Co-Finançat per la Unió Europea. La Unió Europea es fa així complícita amb l’ús de lleis feixistes per eludir la Convenció d’Aarhus i l’Estat de Dret democràtic.

RESUM EXECUTIU

L’avaluació del projecte MAT duu a dotze conclusions:
 
1 La Unió Europea no hauria procedir a executar el projecte prioritari europeu d’interconnexió elèctrica EL 3 Sentmenat (ES) – Bescanó (ES) –Baixàs (FR) tal com està plantejat per respecte al Principi de Precaució.
 
2 Una decisió europea basada en les deficients alternatives de CESI té com a resultat una ruta errònia, una solució tècnica errònia i uns costos erronis per al projecte prioritari europeu d’interconnexió elèctrica Sentmenat-Bescanó-Baixàs.
 
3 El cost dels nous cables subterranis són del tot comparables al de les línies aèries i cada dia són més seleccionats. La línia de connexió europea aèria no inclou tots els costos de salut, propietat i ambientals i caldria pressupostar-la com a mínim a l’import doble per a compensar totes les persones afectades i minimitzar l’impacte. Soterrar només representa un terç més que una línia aèria que tingui en compte tots els costos. Els cables submarins són competitius i haurien de ser preferits en una opció vora el mar com és aquest projecte.
 
4 No és acceptable la discriminació europea de la secció espanyola de la interconnexió europea. Si soterrar és vàlid a França i a Madrid per al seu aeroport, també ho ha de ser a la Catalunya espanyola, ja que som igualment ciutadans europeus en aquest projecte prioritari europeu.
 
5 El tren d’alta velocitat, que encara no té data d’entrada en servei, serà l’únic usuari de la nova línia de 400 kV, però provoca fins al 28% de la inestabilitat en l’oferta d’electricitat de Girona malgrat no consumir més del 7% de la força de Girona.
 
6 REE critica el monopoli local de distribució Endesa per l’inadmissible estat de la seva xarxa, amb subtensions inadmissibles en sis enllaços de 110 kV i un de 132 kV, càrregues inadmissibles en dues línies de 100 kV, “lo cual es indicativo de la necesidad de reforzar la red de distribución en Girona,” i sobrecàrregues inadmissibles en 13 punts negres.
 
7 Una empresa privada, REE, obté terrenys gratuïts, pagant només el 0,5% de la inversió en expropiacions, una xifra ridícula de 230.000 euros, menys que el cost de l’enginyeria, sobre un pressupost total de 40.285.000 euros. Les pèrdues d’una sola propietat pugen 15 cops més del que REE compensa 558 propietats del tram sencer Sentmenat-Bescanó, amb una mitjana de compensació de 412 euros per propietat.
 
8 REE admet que el corredor d’infraestructures seria una bona ruta paral.lela per a un possible soterrament, el primer cop que REE no rebutja d’entrada el soterrament.
 
9 El Llibre Blanc de l’Electricitat espanyol proposa que les compensacions formin part del procés de planificació perquè la població local i el medi ambient siguin tinguts en compte d’una manera justa.
 
10 Europa hauria de promoure noves tecnologies i no sistemes desfasats. Les línies aèries són socialment i política obsoletes.
11 Quan se sumen tots els costos, no només el cablejat, el cost del soterrament és el mateix que el d’una línia aèria. Tota la línia, i no simplement un tram, hauria de soterrar-se seguint un traçat més racional paral.lel al tren d’alta velocitat en lloc de l’accidentada ruta muntanyosa NIMBY (al meu pati no), a un terç més que el cost d’una línia aèria.
 
12 Soterrar tota la línia a França discrimina els catalans d’Espanya, de manera que s’hauria d’estudiar el soterrament total.
 
 
 
A més d’aquestes conclusions generals s’han exposat una sèrie d’irregularitats. La primera irregularitat és que REE ha fragmentat la Interconnexió Europea en set projectes:
 
1 Línia Sentmenat-Bescanó 400 kV
2 Branca de Riudarenes
3 Subestació de Riudarenes
4 Línia Bescanó-Santa Llogaia 400 kV
5 Subestació de Ramis
6 Subestació de Santa Llogaia
7 Línia Santa Llogaia-frontera francesa 400 kV
 
 
La segona irregularitat és que les set alternatives oficials de REE i del govern espanyol no han estat estudiades:
 
1 Augment d’interconnexió amb la resta d’Espanya
2 Nova generació a Girona
3 Doblar la línia existent Vic-Baixàs 400 kV
4 Recuperar la ruta pel Pirineu Central
5 Passar la línia d’Andorra a 220 kV
6 Nova línia de 400 kV pel Pirineu Occidental
7 Renovar la xarxa de Girona
 
 
La tercera irregularitat és que les set alternatives proposades pels afectats tampoc no han estat estudiades:
 
1) Soterrament
2) Seguretat
3) Corredor d’infraestructures
4) Eficiència energètica
5) Generació més a prop del consumidor
6) Millor gestió del sistema
7) Renovar la xarxa de Girona
 
 
 
 
 
 
 
La quarta irregularitat és que s’han ignorat les alternatives viables:
 
1 Renovar les línies existents que creuen els Pirineus:
 
-Renovar Hernani-Argi 400 kV al Pirineu basc i Vic-Baixàs 400 kV al Pirineu català
-Doblar les línies Hernani-Argi 400 kV al Pirineu Basc i Vic-Baixàs 400 kV al Pirineu català
-Passar a 400 kV la línia 225 kV Biescas-Pragnères al Pirineu aragonès
-Passar a 400 kV la línia 225 kV Biescas-Pragnères al Pirineu aragonès i renovar les línies 400 kV existents
 
2 Soterrament total
 
3 Un cable submarí al llarg de tota la costa catalana
 
 
S’han detallat els conflictes sense resoldre de la Interconnexió Europea:
 
1 Impactes ambientals
2 Eficiència i energia renovable
3 Diferència de preus
4 Barreres al comerç
5 Transparència i participació
 
 
Tambè s’ha detallat la deficient planificació de la Interconnexió Europea:
 
1. La deficient xarxa de Girona
2. Les alternatives de renovació
3. El tren d’alta velocitat
4. Incendis forestals i deforestació
5. Soterrament
6. Camps electromagnètics
7. Cables submarins
8 S’ha planificat la nova línia sense utilitzar dades reals
9. Necessitat d’incorporar tots els costos
 
 
S’ha demostrat que la nova línia no té arguments:
 
1 Manipulació dels parcs eòlics
2 El tren fantasma
3 Les importacions excedents
 
 
 
 
 
 
Els costos han estat esbiaxats a favor d’una línia aèria:
 
1 La mentida que els danys a la salut, la propietat i el medi ambient no poden ser valorats en línies aèries
2 Un mil.lió d’arbres destruïts
3 Incendiaris forestals
4 Soterrament total
 
 
El monopoli transmissor espanyol REE admet que la Interconnexió Europea va de Sentmenat a Baixàs:
 
“Aunque originalmente la definición de la Interconexión completa era Sentmenat-Bescanó-Baixàs, los retrasos en esta infraestructura completa debidos a una falta de acuerdo sobre el paso de cruce de la frontera, llevaron a la petición por parte de la Administración central y regional (Generalitat de Catalunya) a tramitar de forma separada los tramos Sentmenat-Bescanó, Bescanó-Santa Llogaia y Santa Llogaia-frontera francesa.”
 
 
Altres reconeixements oficials de mentides, irregularitats i il.legalitats:
 
1 La xarxa de Girona s’ha mantingut per sota de nivel per a forçar la Interconnexió
2 Altres alternatives viables han estat ignorades
3 La nova línia no té arguments
4 Els costos han esta esbiaxats a favor d’una línia aèria
5 El monopoli transmissor espanyol REE i el govern espanyol han dut a terme actuacions il.legals
6 Hi ha complicitat europea en la discriminació dels catalans d’Espanya
 
 
Actuacions il.legals exposades segons la legislació espanyola:
 
Primera actuació il.legal de REE: Un projecte que forma part d’un de més extens s’ha de veure com part d’aquest projecte més ampli.
 
 
Segona actuació il.legal de REE: L’Avaluació d’Impacte Ambiental del tram Sentmenat-Bescanó presentada com una línia “interna” exigia un procés diferent com a part d’una interconnexió internacional.
 
 
Tercera actuació il.legal del govern català: La Generalitat va negar que la línia Sentmenat-Bescanó tenia res a veure amb la Interconnexió Europea:
 
“El projecte esmentat no és transnacional, per la qual cosa no existeix en l’expedient administratiu cap comunicació amb l’Estat francés.”
 
 
Quarta actuació il.legal del govern espanyol: L’autorització de 2007 del govern central admet que la secció Sentmenat-Bescanó forma part de la Interconnexió Europea:
 
“La finalidad de la instalación es ser parte integrante de la Interconexión con Francia a fin de incrementar la capacidad de intercambio de energía con este país y potenciar la conexión del sistema español a 400 kV con el sistema europeo a esta tensión.”
 
 
Cinquena actuació il.legal del govern espanyol i REE: Segons la llei 9/2006 un projecte no pot tirar endavant en cap cas mentre hi ha un procès de negociació internacional:
 
“Los plazos previstos quedarán suspendidos hasta que concluyan las negociaciones del procedimiento de consultas transfronterizas.”
 
 
Una greu conseqüència és que s’ha produït una complicitat europea en la discriminació dels catalans d’Espanya. El govern espanyol ha fet servir tres lleis feixistes de 1924, 1954 i 1966, durant les dues dictadures militars, ignorant les seves pròpies lleis democràtiques i la llei europea per tirar endavant la Interconnexió Europea, com mostra el projecte de 2008 de la subestació de Riudarenes. La portada diu clarament: Projecte Co-Finançat per la Unió Europea. La Unió Europea es fa així complícita amb l’ús de lleis feixistes per eludir la Convenció d’Aarhus i l’Estat de Dret democràtic.
 

Desplaçat dalt de tot