Història

Cronologia de la lluita

1994Acord amb Espanya augment interconnexió i 2007 d’enllestir la línia MAT.
2001Acord Govern Francès i Espanyol per millorar la interconnexió amb una nova línia de 400Kv transpirinenca Baixàs (Rosselló) Bescanó- Sentmenat
2005Pla Energia Catalunya (Gencat) 2005-2015 considerava MAT bàsica per subministrament elèctric comarques Gironines i per alimentar el TAV. L’11 desembre de 2005 té lloc una manifestació multitudinària a Girona 20.000 persones. 
2005Generalitat anuncia 2 canvis traçat importants al traçat de la MAT: 
LA MAT no aniria paral·lel al TAV (que utilizaria el corredors existent de 132 Kv) amb la justificació de no passar pels nuclis d’Aiguaviva i possible ampliació aeroport.
La creació d’un Ramal de 400 kv (el Ramal de Riudarenes) per alimentar el TAV, diverses opcions de traçats, però una d’elles connectaria des de la MAT al centre de les Guilleries fins al punt del TAV a Riudarenes. Castigant doblement el territori.
1994 Acord amb Espanya augment interconnexió i 2007 d’enllestir la línia MAT.  
2001 Acord Govern Francès i Espanyol per millorar la interconnexió amb una nova línia de 400Kv transpirinenca Baixàs (Rosselló) Bescanó- Sentmenat
2005 Pla Energia Catalunya (Gencat) 2005-2015 considerava MAT bàsica per subministrament elèctric comarques Gironines i per alimentar el TAV. L’11 desembre de 2005 té lloc una manifestació multitudinària a Girona 20.000 persones. 
2006

Generalitat anuncia 2 canvis traçat importants al traçat de la MAT: 

  • LA MAT no aniria paral·lel al TAV (que utilizaria el corredors existent de 132 Kv) amb la justificació de no passar pels nuclis d’Aiguaviva i possible ampliació aeroport.
  • La creació d’un Ramal de 400 kv (el Ramal de Riudarenes) per alimentar el TAV, diverses opcions de traçats, però una d’elles connectaria des de la MAT al centre de les Guilleries fins al punt del TAV a Riudarenes. Castigant doblement el territori.
   
   
   
   
   
   
   
   

  • LA MAT no aniria paral·lel al TAV (que utilizaria el corredors existent de 132 Kv) amb la justificació de no passar pels nuclis d’Aiguaviva i possible ampliació aeroport.

  • La creació d’un Ramal de 400 kv (el Ramal de Riudarenes) per alimentar el TAV, diverses opcions de traçats, però una d’elles connectaria des de la MAT al centre de les Guilleries fins al punt del TAV a Riudarenes. Castigant doblement el territori.

( A partir d’aquí ens centrem únicament amb la info del Ramal de 400 kv de la MAT de Riudarenes)

2008 Es presenta projecte executiu del Ramal MAT i la Subestació de Riudarenes.  La proposta de traçat de la línia en el projecte de 2008 es correspon a l’alternativa 1 de les 7 de l’estudi d’impacte ambiental: 17,7 km i 41 torres des del centre de les Guilleries a Sta Coloma fins a Riudarenes. El Ministeri d’Indústria aprova per tràmit d’urgència fet que permetia fer el projecte executiu i exposició pública sense passar pel tràmit de l’avantprojecte. Es van presentar 6.125 al·legacions presentades (57% sobre el Ramal Riudarenes). Va tenir lloc una manifestació a Perpinyà amb 15.000 persones i una a Girona amb 18.000.

2013 El dia 8 de febrer de 2013 es publica la declaració d’impacte ambiental del ramal de la MAT entre Sta. Coloma i Riudarenes i el dia 6 de juny de 2013 el Ministerio autoritza a REE el ramal de la MAT i la subestació de Riudarenes. El mes de setembre el Ministeri declara la utilitat pública del ramal Sta Coloma – Riudarenes i a final d’any la de la subestació de Riudarenes. El 2014 inauguren interconnexió. Rajoy i Manuel Valls anuncien que calien noves línies per complir la interconnexió que Europa va fixar i l’abril del 2015 la MAT ja funciona.

L’estiu del 2013 el moviment agafa un nou impuls i s’hi sumen associacions, entitats, empreses i partits polítics, es fan mocions als ajuntaments i es programen prop d’un centenar d’activitats multitudinàries focalitzades a informar als ciutadans. Destacar entre elles la la Consulta Popular sobre la MAT a Sta Coloma de Farners del diumenge 26 de gener de 2014 amb un total de 6.001 vots. Amb aquesta acció quedava molt clar que amb una oposició tan forta en el territori no es pot tirar endavant el projecte i calia replantejar-lo. Aquesta consulta es va convertir en una de les consultes de referència al nostre país.

Consulta popular del Ramal de la MAT 400kv

El 28/01/2014 La Diputació de Girona aprova una moció en contra del ramal de Sta. Coloma, REE fa un comunicat dient que està obert a canviar el traçat però que veu impossible aturar la tramitació…04/06/2014 Votació i aprovació per part del Parlament de la moció presentada  el 17 de febrer de 2014 que encarregava al govern que davant la inquietud del territori es fes un estudi per demostrar la necessitat o no del Ramal i la paralització de la tramitació de l’obra fins a disposar del resultat.

2015 Es presenta l’Estudi d’alternatives a la línia de la MAT (400Kv) en el ramal de Riudarenes – 2015 (CILMA) amb arguments per a proposar al govern estatal un replantejament de la necessitat actual de la línia i l’estudi d’alternatives més realistes a les demandes reals del territori. Amb l’ull posat a la implantació d’energies renovables com a alternativa al model actual obsolet que representa la MAT. L’estudi conclou amb una proposta per la millor eficiència i cost de les energies renovables a la comarca de la Selva.

El 22/07/2016 el Govern de la Generalitat, a través del Conseller Beiget i el Director General d’Energia, sr. Pere Palacín, presenten als alcaldes de Santa Coloma i Riudarenes l’estudi realitzat pel Col·legi oficial d’Enginyers de Catalunya, a petició del Govern de la Generalitat, sobre el ramal elèctric de 400 kV que ha d’alimentar la subestació de Riudarenes des l’eix Sentmenat-Vic-Bescanó. L’estudi conclou que la subestació de Riudarenes és necessària, que el ramal de 400 kV no és necessari i proposa 6 alternatives de traçat (veure mapes a l’annex). Es considera acreditada l’existència de diferents solucions tècniques més compatibles amb la realitat social i territorial de la zona que no pas la proposta de REE. La Generalitat afirma que paralitza la tramitació fins que no s’estudiïn les alternatives i s’oposa a la construcció de l’actual traçat. REE descarta les 6 alternatives a través de declaracions a la premsa.

  • Alternativa 1: Línia de 220kv des de la subestació de Bescanó a Riudarenes
  • Alternativa 2: construcció d’una línia de 400kv des de la subestació de Bescanó 
  • Alternativa 3: Alimentar la subestació de Riudarenes a través de línies de 220 kv procedents de St. Celoni i la Roca
  • Alternativa 4: alimentar la subestació de Riudarenes a través de les tensions 110 kv i 132 kv aprofitant molt la xarxa ja existent.
  • Alternativa 5: alimentar la subestació de Riudarenes a través de les tensions 110 kv i 132 kv i construint una nova línia de 132 Kv des de St. Celoni a Riudarenes
  • Alternativa 6: reconvertir a 220kv a línia de 132 kv entre la Roca i Juià  

L’estudi del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) a més assegura que és “sorprenent” que tant Red Eléctrica com Adif subratllin que l’alimentació a Riudarenes s’hagi de fer amb 400 kV. L’informe, de fet, recorda que entre Madrid i la frontera francesa el TAV rep energia de subestacions de 220 kV i, per això, recomana a l’Estat que revisi la planificació que va fer per a Riudarenes, perquè potser s’ha “ultrapassat”. 

Dos dels escenaris possibles tenen com a punt de partida la subestació de la MAT a Bescanó. Des d’aquí es proposa estendre una nova línia que arribi fins a Riudarenes paral·lela a les vies de comunicació. En un cas, l’estesa tindria 400 kV; en l’altre, 220 Kv. .Els enginyers indiquen que això permetria reduir l’afectació de la línia sobre el paisatge. I que a més, part de les noves torres (tant si fossin de 400 com de 220 kV) es podrien compactar amb l’estesa de 132 kV Juià-Salt-La Roca que ja passa per la zona. 

La tercera i la quarta alternatives se centren en augmentar la tensió de l’actual línia de 132 kV Juià-Salt-La Roca i passar-la a 220 kV. Bé sigui a tota la línia, bé sigui només en algun dels circuits (per exemple, reforçant Riudarenes a través de Sant Celoni i la Roca). En aquests casos, l’informe del COEIC subratlla que la subestació de Riudarenes podria injectar energia al TAV sense que “fos necessari portar-hi tensió de 400 kV” i que, de retruc, “es reforçaria la xarxa de distribució de la zona” (és a dir, s’asseguraria el subministrament a llars i empreses amb aquest reforç). 

Totes les alternatives estudiades pels enginyers, però, tenen un nexe en comú en relació al projecte de Red Eléctrica: que mantenen la qualificació d’interconnexió internacional per al tram de 400 kV entre Vic i Bescanó. I és que, com subratlla el COEIC, si s’arriba a fer el ramal de Riudarenes tal com està plantejat ara, això es perdrà. Per aixecar el ramal, un dels dos circuits de 400 kV compresos al tram Vic-Bescanó s’hauria d’obrir a l’alçada de la torre 134. Des d’aquí, es faria una connexió amb el nou ramal de la MAT que arribaria fins a Riudarenes. Però aquesta subestació (a diferència de la de Bescanó o la futura de Sant Julià de Ramis) no seria “cap nus de transport mallat”, recullen els enginyers. És a dir, que a Riudarenes només hi arribaria el ramal dels 400 kV, però no hi hauria cap altra línia d’alta tensió que ho reforcés. Atenent al què disposa el Ministeri i Red Eléctrica, això suposaria –recull l’informe- que fins a Bescanó la MAT perdés la qualificació de connexió internacional i tirar enlaire part de la inversió que ha costat construir la línia. Aquest dèficit només s’arreglaria, explica el COEIC, si es fes arribar una línia de 220 kV (addicional al ramal de la MAT) fins a la subestació de Riudarenes, perquè aleshores aquest punt quedaria mallat.

El 05/10/2016 s’aprovació PNL Moció Ramal MAT a la Comissió Energia Congreso Diputados i el 16/07/2018 la Generalitat tanca la tramitació del Ramal de la MAT basant-se en l’informe desfavorable del col·legi d’Enginyers . El  7/09/2019 rebem un correu que en breu ens donaran hora per parlar amb el Secretari d’Estat d’Energia.

14/09/2016 Reunió amb tots els diputats/des gironins i presentació de la PNL al Congreso de los Diputados.

L’estiu del 2019 REE fa unes obres il·legals en el traçat marcant el punt de cada base de cada una de les torres. Aquest fet es denuncia i els municipis d’activen de nou a partir d’una Reunió Consell d’alcaldes i s’aproven consecutivament mocions a la majoria de municipis de la Selva demanant complir la moció ja aprovada de derogació el Ramal MAT. 

El 17/10/2019 REE es reuneix amb els ajuntaments de Riudarenes i Sta Coloma, per demanar disculpes per les “estaques” i recorden que ells faran el que digui el consell de ministres.

El novembre de 2019 E-Distribución (Endesa) presenta a l’Ajuntament de Riudarenes el projecte per a la construcció de la subestació de la MAT 400 Kv  (8M d’€ i 14.000 m2) l’avantsala de la construcció del Ramal de  la MAT.

Desplaçat dalt de tot